Atletický žebřík: cvičte s raketou v ruce

Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká se. A proto vám přináším poctivou novoroční porci videí a námětů do tréninku – s oblíbenou pomůckou, atletickým žebříkem. Připomeňme předchozí články: cvičení frekvence, odrazová i koordinační příprava (první článek, druhý článek) a také tipy na pokročilá cvičení na žebříku a cvičení síly.

Dnešní díl nabídne hned několik cvičení s vtipnými názvy, ale o to užitečnějším obsahem. Mimo jiné si předvedeme, že do žebříku lze vběhnout také s badmintonovou raketou v ruce.

Probíhání a předávání rakety za zády

Spojení frekvenčního probíhání s jedním krokem do každého okénka a prací s raketou v rukou, kdy si ji hráč předává za zády po směru či proti směru hodinových ručiček, se zdá jako koordinačně velmi náročná záležitost. Faktem ale je, že si s tímto cvičením úspěšně poradily dívky z badmintonového kroužku, pro které šlo o první setkání s atletickým žebříkem v životě.

Šílený horolezec: otočky tam a zpět

Na první pohled trochu šílené cvičení, při kterém hráč zdolává žebřík jako tak trochu střelený “horolezec,”patří k náročnějším odrazovým cvikům na atletickém žebříku. Důležité je správě odhadnout směr rotace a trefovat jednotlivá okénka. Pomůže, když si hráč cílevědomě drží stejnou vzdálenost mezi chodidly.

Klasické lyžování: nezapomeňte na práci rukou

Boční proskakování žebříku, při kterém se střídá levá a pravá noha uvnitř a druhá vně každého okénka, tak trochu připomíná pohyb při klasickém lyžování. Odtud pramení i název jednoho z jednodušších cvičení na atletickém žebříku. Důležité je nezapomenout také na správný pohyb rukou (ten se dětem na videu tak úplně nedařil…)

Dovnitř, dovnitř, ven, ven

Frekvenční cvičení s rozšiřováním postavení má jednoduchý předpis. U každého okénka děláme krok dovnitř jednou nohou, dovnitř druhou nohou, první nohou ven a druhou nohou ven. Důležité je, že se nohy neodlepují současně, ale jde o krokovou variaci pohybu. Dalším úkolem pro hráče je snížení těžiště ve chvíli, kdy jsou oběma nohama mimo žebřík.

Vyšlapování a odrazy

Spojení frekvenčního a odrazového cvičení. Výchozím pohybem je cvičení občas nazývané “line drill” či “raz-dva-tři-čtyři” (toto počítání v duchu usnadňuje jeho provedení) – tedy postupný krok dovnitř okének a zase ven oběma nohama. Na tleskutí či jiný signál trenéra pak hráči provádějí odskok o jedno okénko dále do strany.

Zametání stop: jedna noha za druhou

Frekvenční, ale zároveň i koordinační cvičení, při kterém se jedna noha posunuje vždy vpřed o jedno okénko uvnitř žebříku, druhá pak v závěsu došlapuje střídavě na pravou a levou stranu vedle žebříku – opticky tak jakoby “zahlazuje stopy”.

Probíhání a stínový badminton

Závěrečné cvičení je velmi komplexní a spojuje mnoho disciplín do jediné. Je tu rychlost a frekvence – cílem je co nejrychlejší proběhnutí žebříku s jedním krokem do každého okénka. Zároveň je velmi koordinačně náročné, protože hráči provádějí rukama úplně jinou činnost než nohama. Jde o cvičení na rychlou změnu držení rakety z backhandového na plácačkové a zpět. A v neposlední řadě se při něm cvičí konkrétní úderová technika drajvu či push úderu zahrávaného box technikou. Vřele doporučujeme – nad rámec toho všeho je to totiž i výborná zábava ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>