Atletický žebřík: zlepšete svou koordinaci

V návaznosti na letní seriál o cvičení na atletickém žebříku přinášíme několik dalších tipů na cvičení, která rozvíjejí především koordinační, ale také frekvenční a odrazové schopnosti. První díl seriálu se věnoval základním cvičením pro frekvenci pohybu, druhý se zaměřil na odrazová cvičení, ve třetím jsme si pak představili některá cvičení na koordinaci. Dnes si ukážeme několik náročných cviků pro ty, kdo už základní cvičení zvládají takříkajíc “levou zadní”…

Cvičení #1: “panák naruby”

První cvičení spojuje relativně jednoduchou práci nohou s ne zcela přirozeným pohybem paží. Nohy skáčou od sebe a k sobě, vždy dovnitř okénka žebříku a vedle něj. Ruce přitom střídají vzpažení (tedy ruce natažené nahoru) a upažení. Přirozený pohyb je přitom současně s nohama a rukama do šířky, cvičení ale vyžaduje, aby v okamžiku, kdy se nohy rozšiřují, ruce naopak šly nahoru, a když jdou nohy k sobě, měly by jít ruce od sebe. Takovéhoto “panáka naruby” si samozřejmě můžete pro začátek vyzkoušet i jen tak, bez nutnosti “trefovat” se nohama do okének žebříku.

Cvičení #2: proskakování bokem

Také ve druhém cvičení využijeme pohyb paží střídavě do vzpažení a upažení. Nohy se přitom pohybují v ose kolmé na pohyb rukou – střídavě skáčeme jednou nohou dovnitř žebříku při bočním pohybu. Zatímco nohy tedy sledují jednoduchou sekvenci – levá dovnitř-pravá ven a naopak, ruce by se měly pohybovat v kolmé rovině nahoru a do strany. Cvičení je opět vhodné vyzkoušet nejprve bez žebříku a posléze s co nejpřesnějším trefováním jeho okének.

Cvičení #3: změny frekvence kroků

Třetí video nabízí dvě ukázky cvičení, které si ale můžete uzpůsobit podle vlastní chuti a fantazie. Jde o to, že se v průběhu cesty přes žebřík mění frekvence kroků podle nějakého vzorce. Na videu uvidíte nejprve vzorec – tři okénka s jedním krokem, jedno okénko se dvěma kroky a posléze taktéž jednoduchý vzorec – čtyři okénka s jedním krokem, čtyři okénka se dvěma kroky. Fantazii se ale meze nekladou, lze například pravidelně střídat krok a dva kroky, postupně zvyšovat nebo snižovat frekvenci, či v nějakém okamžiku přidat přeskočení jednoho okénka…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>